تبلیغات
مریم آزاد - جایگـاه زن به عنوان انسان
مریم آزاد
همیشه خندیدن و آزادی
چهارشنبه 21 فروردین 1392

جایگـاه زن به عنوان انسان

چهارشنبه 21 فروردین 1392

نوع مطلب :
نویسنده :مریم آزاد

زمانی كه اسلام پا به عرصه اجتماع نهاد، دیدگاه مردم نسبت به حقوق انسانی زن متفاوت بود. برخی منكر انسان بودن او و برخی دیگر در این مورد دچار تردید و تزلزل بودند. عده ای نیز بوجود او اعتراف می نمودند اما زن را انسانی می پنداشتند كه تنها برای خدمتگزاری به مرد آفریده شده است!
بی شك فیلسوفان یونان در حق زن عدالتگر نبوده اند و مقام و منزلتش را بزرگ و گرامی نداشته اند، بلكه تاریخ آنان آلوده به انواع نیرنگ، بی بندو باری و فساد است، به گونه ای كه در برآوردن شهواتشان به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نبوده اند.
تاریخ روم نیز بهتر از تاریخ یونان نیست. خواسته های قیصرها حد و مرزی نمی شناخت، وجود حرمسراهایی مملو از زنان و كنیزكان امری عادی بود.
نصرانیت، می خواست با رهبانیت خشك غرایز لجام گسیخته را مهار كند ولی چنان شد كه گقته اند: ”چون از بیماری ای بوسیله بیماری دیگری شفا یابی پس آن كه تو را بیمار كرد و آن كه تو را شفا داد، هر دو را از بین ببر
فساد پیشوایان دینی همانند فساد دنیا پرستان بود و شاید از آنان نیز بدتر بود.
به موضوع، میل به زن خوب فكر كردم و به این نتیجه رسیدم كه پادشاهانی به علت برخورداری از لذتهای بیش از اندازه مورد حسادت بینوایان و تهیدستان قرار گرفتند.
آنان از این دردمند نبوده اند كه سلیمان هزار زن داشت و هرگز بخاطر محرومیت شمار زیادی از این زنان از داشتن شوهری كه به یكدیگر ابراز عشق و محبت بكنند، ناراحت نبوده اند. هرگز اینگونه مسایل برایشان مهم نبود ، بلكه تنها سوالشان این بود كه یك مرد اینهمه زن برای چه می خواهد؟
از این روی چون نظام پادشاهی را برانداختند، حرمسراهایی كه قبلا از ان یك مرد بود به حرمسراهای عمومی تبدیل كردند، یا آنچنان شد كه احمد موسی سالم می گوید: ”حرمسراهای باز در رستورانها، هتلها، حتی در پیاده روها، زیر درختان پاركهای عمومی، كنار دیوار در شب تاریك، در سالنهای رقص و مجالس شب نشینی وجود دارد، هركه هرچه دوست دارد با هر كه خواست انجام می دهد،...این عنوان آزادی شگفت انگیز مردم، پاكدامنی، حفظ نسل، و حدود خداوند در خانواده ها است
اینها جایگزین حرمسراهای خصوصی گذشته و دستاورد جدیدی است برای همگان، كه سرانجامی جز تباهی و فساد خانواده ها در بر ندارد.
هر مسلمانی از این تمدنی كه خداوند و دستوراتش را از یاد برده، افسار غرایز حیوانی را به حال خود رها كرده است، ناخود آگاه از سردرد و اندوه دلی آه و ناله برمی اورد.
اسلامی كه ما برای حل این معضل عمومی معرفی می كنیم، از زبان دیوانگانی كه به زندانی زن دعوت می كنند تا از خانه جز به سوی شوهرش یا گورش بیرون نرود، گرفته نشده است، بلكه برگرفته از آموزه های روشنگر اسلام در قرآن و سنت نبوی است.
مصیبت دینمان از مردمانی است كه واژه ها را از جایگاهش تغییر می دهند و با استدلال به حدیث موضوع و ضعیف آیات روشنگر و سنت استوار و راهگشا را بیهوده می نمایانند.
كسی كه قرآن را به درستی مورد تامل و بررسی قرار دهد، در می یابد كه خداوند بین انسانها چه زن و چه مرد یك نوع مساوات كلی مراعات كرده است و در جاهائیكه به مرد حق بیشتری داده است بی حكمت نبوده و در عوض در جاهای دیگری مسئولیت سنگینتری به عهده اش گذاشته است.
برخی در حق زنان سخنانی می گویند كه واقعا خنده آور است و در خور استهزایند.
از یكی از آنان شنیدم كه می گفت: ”بی خردان، زنان و كودكانند
به او گفتم: این سخن را از چه كسی نقل كرده ای ؟
این دروغگو زن را به مصداق آیه زیر می داند: ”او سرباری است برای خواجه اش. هر جا او را بفرستد خیری نمی آورد
سپس به او گفتم: این آیه وصف گروهی از انسانها اعم از زن و مرد است كه از بخشش بی بهره و از سخاوت ناتوانند.
باعث شرمندگی است كه امروزه چیزی نمانده است تا تمامی مسلمانان در گوشه و كنار دنیا مصداق وصف مزبور شوند و این پس از آن است كه رسالتشان را ترك كردند و قرآن را به فراموشی سپردند و آنگاه سربار تمدنهای برتر شدند.

یكی از بركات و امتیازات اسلام آن است كه در گام های اول خود مقام زن را محترم شمرده و بر انسانیت و شایستگی او در ادای تكالیف و مسئولیت و شایستگی در كسب پاداش و ورود به بهشت تاكید ورزید.
آری، اسلام زن را به عنوان انسان محترمی می نگریست كه در تمام حقوق انسانی با مرد همسنگ و مساوی است، آنان را شاخه

های یك درخت و فرزندان یك پدر و مادر می پندارد، پدر هر دو آدم و مادرشان حواست.
در اصل آفرینش، ویژگی های عمومی انسانی، ادای تكلیف و حمل مسئولیت و در كسب پاداش و تعیین سرنوشت، همسنگ یكدیگرند.
خداوند متعال در قرآن كریم می فرماید: ”ای مردم! از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدی آفرید و همسرش را نیز از نوع او آفریده و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراكنده ساخت پروا داشته باشید و از خدایی كه به نام او از همدیگر درخواست می كنید پروا نمایید و زنهار! رابطه ی خویشاوندی را قطع نكنید زیرا خداوند بر شما نگهبان است

منشاء خلقت مردمان- اعم از زن و مرد- یك نفس واحد است و خداوند از همان نوع جفت و همسری آفریده تا یكدیگر را آرامش بخشیده و نقص و كمبود های یكدیگر را جبران نمایند.چنانكه خدای متعال می فرماید: ”اوست آن كسی كه شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن جنس پدید آورد تا در كنار او آرام گیرد

خداوند از این خانواده ی نخستین، مردان و زنان بسیاری را پراكنده ساخته است كه همگی بنده ی یك پروردگار و فرزندان یك پدر و مادرند. پس رابطه خویشاوندی بین مجموع انسان ها پدیدار است و به همین علت قران مردم را به پروا داشتن از خدا و رعایت و محكم نگه داشتن رابطه و پیوند خویشاوندی فرمان می دهد چنانكه بر مبنای آیه و اتقوا الله الذی تسالون به الارحام“ پیامبر اسلام(ص) فرموده است: ”زنان پاره تن و خواهر مردانند

قرآن كریم پیرامون مساوات مرد و زن در ادای تكلیف و دینداری و بندگی می فرماید: ”مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ایمان، مردان و زان عبادت پیشه، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شكیبا، مردان و زنان فروتن، مردان و زنان صدقه دهنده، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانی كه خدا را بسیار یاد می كنند.، خدا برای همه ی آنان آمرزش و پاداشی بزرگی فراهم ساخته است
خداوند همچنین تكلیف های اساسی دینی و اجتمعای را به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم نموده است: ”و مردان و زنان با ایمان، دوستان یكدیگرند كه یكدیگر را به كارهای پسندیده وا میدارند و از كارهای ناپسند باز می دارند و نماز بر پا می كنند و زكات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند، آنانند كه خداوند به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد

آدم و حوا در داستان آفرینش و توزیع وظایف و مسئولیت ها مشمول تكلیف های یكسانی گردیدند:
گفتیم: ای آدم! خود و همسرت در این ابغ سكونت گزینید و از هر جای آن خواستید، فراوان بخورید ولی به این درخت نزدیك نشوید كه از ستمگران خواهید بود
قرآن بر خلاف تورات، علت گمراهی را به شیطان نسبت داده است نه حوا:
شیطان هر دو را از آن لغزانید و از باغی كه در آن بودند به در آورد
حوا در ارتكاب نافرمانی تنها و حتی آغازگر آن نبود بلكه همگام شروع به نافرمانی كردند بنابراین به صورت یكسان انگشت ندامت بر دهان برده و دست توبه را به سوی پروردگار بلند نمودند:
گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم كردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نكنی مسلما از زیانكاران خواهیم بود

حتی در برخی از آیات قرآن، آدم در ارتكاب این نافرمانی به عنوان مقصر و گناهكار اصلی و ذاتی معرفی شده است:

به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی آن را فراموش كرد و برای او عزمی استوار نیافتیم

پس شیطان او را وسوسه كرد. گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و ملكی زوال ناپذیر راهنمایی كنم

آدم از پروردگار خود نافرمانی كرد و بیراهه رفت

از سوی دیگر حقیقت توبه نیز به آدم نسبت داده شد كه دلیل بر ارتكاب نافرمانی از طرف اوست: ”سپس پروردگارش او را برگزید او را بخشید و هدایت نمود

به هر حال هیچ كس بار گناه دیگری را حمل نمی كند و هر كس به تنهایی پاسخ گو و حامل بار خویش است و چنانچه حوا نیز گناهی مرتكب شده باشد فرزندانش مورد بارخواست قرار نمی گیرند...”روزگار گذشتگان به سر آمده، دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست و از انچه می كرده اند شما را بازخواست نخواهید شد
زن و مرد مانند هم پاداش می گیرند و به بهشت می روند ”پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت نمود و فرمود: من مل هیچ صاحب عملی را از شما اعم از زن و مرد تباه نمی كنم. برخی از شما سلاله برخی دیگرند

قرآن با مفاد صریح خود ابراز می دارد كه خداوند پاداش هیچ صاحب عملی را خواه مرد باشد یا زن تباه نمی سازد. آدمیان سلاله ی یكدیگرند و از گل و سرشت یكسانی آفریده شده اند.
هر مرد و یا زنی كه كار شایسته انجام دهد و مومن باشد، قطها او را با زندگی پاكیزه ای حیات حقیقی می بخشیم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انحام می دادند پاداش خواهیم داد

هر مرد یا زنی كه كار شایسته انجام دهد و مومن باشد چنان كسانی داخل بهشت می شوند و به اندازه ی گودی پشت هسته ی خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند

زمانی كه دین اسلام به جامعه ی انسانی تقدیم شد، سنت های جاهلی، حقوق مالی زن را در خود هضم نموده بود...زنان از حق مالكیت و ارث محروم و در انچه كه داشتند به سختی می توانستند تصرف نمایند...اموال و دارای زنان دستخوش استبداد مردان بود...اسلام قبل از هر چیز به محو و زدودن سنت ها و اداب و رسوم مبنی بر بی مهری با زنان اقدام كرد. حق مالكیت را با انواع شاخه ها و حق تصرف را به انواع مشروعش، برای زنان بیناد نهاد. زنان همانند مردان صاحب حق وصیت و میراث، صاحب حقوق داد و ستد، اجاره، بخشش، هبه، اعاده، وقف، صدقه، كفالت، حواله، رهن، و دیگر اعمال و پیمان ها و معاملات شدند.
زن به دنبال این حقوق، صاحب حق دفاع از نفس و مال خویش و همچون مردان از حق كسب دانش برخوردار است و حتی در اسلام كسب دانش را بر او واجب كرده و اجماع علما در طول تاریخ، مبنی بر این حقیقت است زیرا پیامبر (ص) می فرماید: ”طلب علم فرضی برای هر مسلمانان است“ كه كلمه مسلمان شامل زن و مرد است.
زنان همچون مردان مكلف به ادای واجبات و عبادات هستند و می توانند در مساجد و نمازهای جماعت شركت كنند. در ادای تكلیف باید همچون مردان به مسئولیت های اجتماعی گردن نهند.
و مردان و زنان با ایمان دوستان یكدیگرند، كه یكدیگر را به كارهای پسندیده وا داشته و از كارهای ناپسند باز می دارند و نماز بر پا می كنند و زكات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند، آنانند كه خداوند به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد زیرا خدا توانا و حكیم است
زن در اسلام قدرت اعطای پناهندگی دارد و در صورت پناه دادن، پناهندگیش مورد احترام قرار میگیرد، چنانكه ام هانی دختر ابوطالب روز فتح مكه به برخی خویشاوندان مشرك شوهرش پناه داد و زمانی كه یكی از برادرانش خواست پناهنده ی او را بكشد نزد پیامبر رفت و به پیامبر گفت: ”برادرم گمان می كند كه قادر است پناهنده ی من را بكشد! پیامبر (ص) فرمود: ای ام هانی! هر كس را كه تو پناه داده ای از پناهندگی ما نیز برخوردار است

زمانیكه می خوانم فاطمه دختر محمد(ص) با آسیاب دستی آرد می كرد تا جائیكه دستانش ورم می كرد، یا اینكه مشك آب را به دوش می كشید تا اینكه خسته می شد، در می یابم كه آن بزرگوار زنی نبوده كه كمر به خدمت مردی بسته باشد، بلكه مادر مومنی بوده است كه خانه ای را اداره می كرده كه در آن عشق و وفا می پرورانده است. او با این كارش جان و مالش را فدای شوهر و فرزندانش می كرده است
در آن خانه مردی نبوده است كه امرانه دستور دهد و زنی كه عاجزانه فرمان پذیرد، بلكه دو یار بوده اند كه در غم و شادی یكدیگر سهیم بوده اند و در امر دین و دنیایشان خوشبخت.

یاحق
baseman143.yolasite.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:32 ق.ظ
Good day! I simply would like to give you a big thumbs up
for the great info you've got right here on this post. I'll be coming back to your blog for more soon.
http://capablepredesti65.jigsy.com/
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:15 ق.ظ
Superb, what a webpage it is! This webpage gives valuable data to us, keep it
up.
Shantae
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing
the other person's web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.
at home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 07:44 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه حل و فصل کاملا با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است
را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
که شما که می توانید انجام من می بدون
شک تا پایان در گم.
Huey
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:51 ب.ظ
Its such as you read my mind! You seem to grasp so much about
this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you
just can do with some % to pressure the message home a little
bit, however instead of that, this is excellent blog.
A great read. I will certainly be back.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 07:24 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on net?
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 03:09 ب.ظ
Asking questions are genuinely fastidious
thing if you are not understanding something entirely, however
this paragraph gives good understanding even.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 04:20 ب.ظ
Wonderful website. A lot of helpful information here.
I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
And of course, thanks for your sweat!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر